Yeni Türkiye | Tarım Politikaları Özel Sayısı
861
page-template-default,page,page-id-861,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-yeni türkiye,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Tarım Politikaları

Özel Sayısı

 

Temmuz – Ağustos 2020

 • Sayı

  113-114
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  900
 • Makale

  73

Konu Başlıkları

 • Tarım Politikaları ve Gelecek Perspektifi
 • Tarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretine Yön Verenler
 • Türkiyede Tarımın Gelişimi, Yapısı ve Üretim
 • Tohumculuk Sektörü
 • Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler, Tüketim Kooperatifleri
 • Tarım ve Gıdada Coğrafi İşaretler
 • Ekolojik Tarım ve Gıda Egemenliği
 • İklim Değişikliği Karşısında Tarım
 • Tarımda Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı
 • Tarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği
 • Tarım-Mimari İlişkisi ve Hayat
 • Türk Tarım Tarihinden Kesitler

2020 yılının hemen başında patlak veren Covid-19 salgını sonucu, tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ayrıca şunu da gördük ki; ülkemiz verimli toprak ve ürün zenginliğine ziyadesiyle sahiptir. Yapılması gerekenler millî bir tarım politikası hazırlamak ve ilmî bir zihniyetle yeniden düzenlenecek olan akılcı bir modelin ülkemize uygulanmasını sağlamaktır. Sadece toprak değil, su kaynakları ve hayvancılık da birlikte düşünülerek ilmî zihniyetin hâkim olduğu bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

 

Bu sebeple, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak dergimizin bu iki sayısını “Tarım Politikaları”na ayırdık.

İçindekiler

1. Cilt

Tarımı Olmayanın Geleceği de Olmaz / Recep Tayyip Erdoğan [s.7]

Tarım Politikaları ve Gelecek Perspektifi

Tarım Siyaset Üstü Bir Meseledir / Bekir Pakdemirli [s.9]

Küresel Salgın Döneminde Tarımı Yeniden Düşünmek / Cevdet Yılmaz [s.13]

Ülkelerin Ebedi Serveti: Tarım / Mehdi Eker [s.16]

Yine ve Yeniden Tarım / Kürşad Tüzmen [s.22]

Tarım ve Hayvancılıkta Çağı Yakalamak ve Sürdürülebilirlik / Yunus Kılıç [s.36]

COVID-19 Salgını Sonrası Türkiye Tarımı ve Politikaları Ufuk Turu / Fahri Yavuz [s.38]

Tarımsal Üretim Artan Nüfusu Besleyebilecek mi? / Ahmet Gökkuş [s.53]

Tarım ve İnsan; Süregiden Uzun Bir Yolculuk / Nevzat Birişik [s.66]

Değişen Dünyada Tarım ve Gıda Sektörü / İsmail Kemaloğlu [s.75]

Tarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretini Yönetenler

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Tarım Politikaları / Mustafa Dönmez [s.85]

Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Tarım Ürünleri Dış Ticareti / Tulû Gürakan [s.111]

AB, DTÖ ve Gümrük Birliği Açısından Türk Tarımı / Selma Aytüre [s.128]

Tarım-Gıda Alanında Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar / Nevzat Birişik [s.145]

AB Katılım Müzakereleri Kapsamında Türkiye’deki Tarım Politikaları / Selvi Eren [s.155]

Tarım ve Gıdada AB’nin 2030 Rotası ve Türkiye’nin Tarımsal İhracat Sınavı / İrfan Donat [s.164]

Tarım Sektörüne Genel Bir Bakış ve Tarım Ürünleri Dış Ticareti / Gazi Bilgin [s.169]

COVID-19 Sürecinde AB ve Türkiye’nin Tarım Politikalarına Yeniden Bakış / Murat Çetin – Aysel Yücesoy [s.175]

Türkiye’de Tarımın Gelişimi, Yapısı ve Üretim

Tarımın Gelişimi ve Türklerin Sektöre Olan Katkıları / Mithat Direk [s.182]
Tarımda Zenginliğini Değerlendiremeyen Ülke ve Yeni Fırsatlar / Ali Ekber Yıldırım [s.192]

Tarım Sektöründe Yapısal Değişme Zarureti ve Yapılması Gerekenler / Mehmet Yalburdak [s.199]

Türkiye’de Tarım, Gıda Enflasyonu ve Yeniden Yapılanma / Yaşar Uysal [s.229]

COVID-19 Küresel Pandemisi ve Tarım Sektörü / Fehmi Kiraz [s.249]

Türkiye’de Tarımın Ekonomik – Sosyal Yapısı ve Üretim / H. Hüseyin Coşkun [s.259]

‘Tarımsal Burjuvazi’ / Ergin Kahveci [s.264]

Tarımsal Öncelik ve Stratejilerin Belirlenmesi / Nevzat Birişik [s.273]

Türkiye’de Kaba Yem Sorunları ve Bir Öneri / Fahri Harmanşah [s.277]

Seçilmiş Ürünlerde Son 30 Senenin Tarım İstatistikleri / Barhan Bağ – Harika Gözde Gözükara Bağ [s.281]

Türkiye Kenevir Projeksiyonu / Mustafa Acar – Şahin Gizlenci [s.310]

Kenevir, Tarihi Bir Fırsat mı; Yoksa Diğer Birçok Projede Olduğu Gibi Yeni Bir Hayal Kırıklığının Adresi mi? / Fahri Akmansoy [s.316]

Dünya ve Türk Tarım Sektöründeki Gelişmeler Işığında Geleceğe Bakış / Alper Yalçın – Sevda Yalçın [s.324]

Dünden Bugüne Tarımın Vergilendirilmesi / Naim Özdamar [s.344]

Tohumculuk Sektörü

Türk Tohumculuğu Yeni Stratejiler Gerektiriyor / Nazimi Açıkgöz [s.358]

Türkiye Tohumculuk Sektörünün Tarihçesi ve Sektörde Son Yıllarda Yaşanan Gelişmeler / Kenan Yalvaç [s.367]

Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler

Dünya, Kırsalı ve Kırsal Kalkınmayı Yeniden Keşfederken Türkiye’nin Konumu / Bülent Gülçubuk [s.374]

Kalkınmada Kırsal Gelişmenin Rolü ve Önemi / Mustafa Keten [s.387]

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politika ve Stratejileri / Orhan Özçatalbaş [s.392]

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik / Cennet Oğuz [s.409]

TBMM Tutanaklarında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu (1972) ile İlgili Görüşmeler / Ezgi Aydoğmuş [s.419]

Tüketim Kooperatifleri

Tüketim Toplumunda Tüketim Kooperatifleri / Zerrin Çelik [s.426]

Tarım ve Gıdada Coğrafi İşaretler

Küresel Bir Olgu: Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları / Yavuz Tekelioğlu [s.434]

Ekolojik Tarım ve Gıda Egemenliği

Ekolojik, Eşitlikçi, Özgürlükçü Bir Tarım Mümkün / Tayfun Özkaya [s.456]

2. Cilt

İklim Değişikliği Karşısında Tarım

 

Tarım ve Gıda’da Gelecek Perspektifi ve Çözüm Önerileri / Nevzat Birişik [s.7]

 

Çevre ve İklim Değişikliği Karşısında Tarım / Abdullah Baran [s.18]

 

İklim Değişikliği ve Gıda Kriziyle Mücadelede Bitkilerde CRISPR Teknolojisi Uygulaması / Çağla Sönmez [s.22]

 

Tarımda Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı

 

Etkin Su Yönetimi ve Gıda Güvencesi İlişkisi / Dursun Yıldız [s.28]

 

Türkiye’de Tarımın Su Ayak İzi / Tolga Pilevneli – Gökşen Çapar [s.33]

 

Su Kaynakları ve Sulama Teknolojilerinin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli / Dursun Büyüktaş – C. Karaca – K. Aydınşakir – R. Baştuğ – B. Ödemiş [s.39]

 

Türkiye’de Tarımsal Sulamada Elektrik Tüketimi / Hasan Hüseyin Öztürk [s.58]

 

Tuzlu / Atık Suların Tarımda Kullanım Olanakları ve Alınması Gereken Önlemler / Berkant Ödemiş – D. K. Candemir – C. Karaca – K. Aydınşakir – D. Büyüktaş [s.71]

 

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE Çalışmaları

 

Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü / Emine Kılavuz – İlhan Erdem [s.82]

 

Tarımda Dijital Dönüşüm ve Akıllı Makineler / Mehmet Metin Özgüven [s.105]

 

Küresel İklim Değişikliğine Karşı, Tarımdaki Çıkış Topraksız Tarım Olabilir mi? / Emel Eren – İ. Mirmahmutoğulları – M. Doğu – R. Kızılkaya [s.133]

 

Sürdürülebilir Gıda Değer Zinciri İçin Hasat Sonrası Yenilikçi İşleme Teknolojileri / Gül Akyürek Balta [s.142]

 

Toprak Özelliklerinin Belirlenmesinde Spektral Yansıma Değerlerinden Yararlanılması / Yücel Tekin [s.147]

 

Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği / Hasan Hüseyin Öztürk [s.155]

 

Türkiye Biyoyakıt Projeksiyonu / Mustafa Acar [s.174]

 

Tarımsal Mekanizasyon İçin Güç ve Enerji Tüketimi / Hasan Hüseyin Öztürk [s.186]

 

Toprak Yerine Geçen Katı Bitki Yetiştirme Ortamı Ar-Ge Çalışmaları / Bilge Akgün [s.201]

 

Kontrollü Ortamlarda Dikey Tarım Sistemi / Hasan Hüseyin Öztürk [s.211]

 

Türkiye Meyve ve Bağ Yetiştiriciliğinde Üretim Hedefleri ve Ar-Ge Çalışmalarının Önemi / Murat Şeker – A. Dardeniz – S. Polatöz – M. A. Gündoğdu – E. Şahin [s.231]

 

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği

 

Gıda Güvenliği / Mehmet Cömert [s.253]

 

Türkiye’de ve AB’de Gıda Güvenliği Uygulamaları / Nevzat Artık [s.267]

 

Milli Gıda Güvenliği ve Tarım Felsefesi / Mustafa İmir [s.288]

 

Türkiye’de Gıda Güvenliğinin Sürdürülebilirliği / Taylan Kıymaz [s.296]

 

Gıda Üzerine Ufuk Taraması / Mustafa Bayram [s.315]

 

Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik / Hasan Hüseyin Öztürk [s.325]

 

Tarım – Mimari İlişkisi ve Hayat

 

Ege’de Zeytincilik ve Kırsal Mimari Miras / Gökçe Şimşek [s.348]

 

Yaşlı ve Emeklilerin Sağlığı-Rehabilitasyonu ve Tarımsal Üretime Katkılarının Sağlanması / Mustafa Nevzat Şimşek [s.361]

 

Türk Tarım Tarihinden Kesitler

 

Şevket Arı ve Eserleri – Ziraat Tarihimizden Bir Efsanenin Hikâyesi / Ali Birinci [s.365]

 

Osmanlıdan Günümüze Zirai Eğitim / Hasan Soydan [s.392]

 

Türkiye Tarımının Öncü Kuruluşları; Devlet Ziraat İşletmeleri’nden TİGEM’e / Fahri Harmanşah [s.417]

 

Cumhuriyetin 15. Yılında Ziraat Vekâleti (tıpkı basım) / [s.425]