Yeni Türkiye | TBMM’nin 100. Yılı Özel Sayısı
821
page-template-default,page,page-id-821,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-yeni türkiye,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

TBMM’nin 100. Yılı

Özel Sayısı

Ocak – Nisan 2020

 • Sayı

  111-112
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1.060
 • Makale

  81

Konu Başlıkları

 • Millî Mücadele ve TBMM’ye Giden Yol
 • Kurucu Meclis Dönemi ve Cumhuriyetin İlanı
 • TBMM, Demokrasi ve Millî Egemenlik
 • I. ve II. Dönem TBMM’nin Ulusal ve Uluslararası Bazı Faaliyetleri
 • Çeşitlemeler
 • Bibliyografya Çalışmaları
 • 1. Dönem TBMM Albümü

‘EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR’

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; tarih sahnesinde binlerce yıldır var olan, çok zengin bir kültür ve medeniyete sahip, çok sayıda devlet kurmuş Türk milletinin en son ve en değerli eseridir. O, bir “Cihan Devleti”nin varisi; enbiyalar, evliyalar, şehitler yatağı mübarek vatanımızda kurduğumuz ve üzerine titrediğimiz, ilelebet payidar olacak bir “Devlet-i Ebed Müddet”tir.

 

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı hatırasına özel bir sayı hazırladık. Bu sayımızda yazıları ile bizi şereflendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a müteşekkiriz.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’a özel sayımıza gösterdikleri ilgi ve makaleleri için şükran borçluyuz.

 

Yüce Meclisimizin eski Başkanlarından Sayın Hüsamettin CİNDORUK’a, Sayın Hikmet ÇETİN’e, Sayın Mehmet Ali ŞAHİN’e, Sayın Cemil ÇİÇEK’e, Sayın İsmet YILMAZ’a, Sayın İsmail KAHRAMAN’a, Sayın Binali YILDIRIM’a ve sayın başkanvekillerimize değerli yazıları için şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Ayrıca, tarihe ışık tutan makaleleri ile bize destek veren sayın milletvekillerimize ve çok değerli akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, yazarlarımıza ve dostlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

İki ciltlik bu özel sayıda 80 makale ile Millî Mücadele döneminden günümüze TBMM çeşitli başlıklar altında incelenmektedir.

 

Ayrıca 1945 yılında TBMM’nin 25. yılı anısına basılan “1. Dönem TBMM Albümü” de dergide yer almaktadır.

İçindekiler

1. Cilt

Millî İradenin Üstünlüğü ve Meclis Vazgeçilmezimizdir / Recep Tayyip Erdoğan [s.7]

 

Yüzüncü Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi: Geçmişten Ebediyete / Mustafa Şentop [s.11]

 

Nice 100’üncü Yıllara / Binali Yıldırım [s.15]

 

Dünden Bugüne Meclisimiz / İsmail Kahraman [s.18]

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve TBMM / İsmet Yılmaz [s.24]

 

TBMM Meclislerden Bir Meclis Değildir / Cemil Çiçek [s.29]

 

TBMM Yüz Yaşında / Mehmet Ali Şahin [s.33]

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yüzüncü Yıldönümü / Hikmet Çetin [s.35]

 

En Değerli Siyasi Varlığımız Millet Meclisimizdir / Hüsamettin Cindoruk [s.38]

 

Millî Mücadele ve TBMM’ye Giden Yol

 

Atatürk’ün Ülküsü: “Cumhuriyet”ten Demokrasiye / Sami Selçuk [s.40]

 

100.Yılda Bazı Değerlendirmeler / M. Şakir Akça [s.82]

 

Asırlık Çınar: TBMM / Vecdi Gönül [s.86]

 

Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne / İhsan Güneş [s.90]

 

Fevkalade Zamanların Meclisi, I. TBMM’nin Türk Devlet Düşüncesindeki Yeri ve Önemi / Cezmi Eraslan [s.102]

 

1908 Meclis-i Mebusanı Hakkında Bir Değerlendirme / Kenan Olgun [s.114]

 

İmparatorluk Meclisinden Cumhuriyet Meclisine / M. Salih Mercan [s.133]

 

İstanbul Hükümeti’nin TBMM’nin Açılışına Yönelik Hukukî Tepkisi: Nemrut Mustafa Paşa Mahkemesi ve Faaliyetleri / Ferudun Ata [s.173]

 

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Katılan Milletvekilleri / Cemal Avcı – Yakup Oflar [s.192]

 

İngiliz Yıllık Raporlarına Göre 1919 Yılında Osmanlı Devleti / Ümmügülsüm Candeğer [s.200]

 

Maliye Bilimi Açısından Kurucu Meclis Döneminin Değerlendirilmesi / Berkan Karagöz [s.216]

 

Türk Millî Mücadelesinin Arifesinin ve Mukaddimesinin Bazı Tabirler ve Mefhumlarla Tetkikine Dair Bir Deneme / Bülent Atalay [s.226]

 

TBMM ve Doğu Hareketi / Arslantürk Akyıldız [s.242]

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşuna Giden Süreçte Dünya, Güç Dengeleri ve Siyasi Durum / Ömer Ali Keskin [s.252]

 

Millî Mücadelemizin Kadın Kahramanları / Döndü Çavdar [s.266]

 

Türk Ortodoksları’nın Türk Millî Mücadelesi’nde Yeri ve Önemi / Bülent Atalay [s.282]

 

Meclisin Açılışı / Işıtan Anıl [s.292]

 

Kurucu Meclis Dönemi ve Cumhuriyetin İlanı

 

TBMM’nin Açılışı ve Özellikleri / Cemalettin Taşkıran [s.309]

 

Tarihî Açıdan I. ve II. TBMM’nin ‘Kurucu Meclis’ Niteliği / Turan Akkoyun [s.314]

 

Meclis-i Mebusan’dan Köken Alan Kurucu Meclisi’n Doğuşu ve Türk Tarihindeki Yeri / Nuran Kılavuz [s.322]

 

TBMM’nin Ankara’da Açılması ve İlk Meclis Hükümeti / İksan Köse [s.335]

Meclisin Adı / Işıtan Anıl [s.345]

 

Millî İrade’nin Tecelligâhı Olan TBMM’de Cumhuriyetin İlânı / Enis Şahin [s.351]

 

Yönetim Şekli Olarak Cumhuriyet / Nurhan Aydın – Cansu Barakçin [s.373]

 

TBMM’nin Kuruluş Süreçleri Açısından Çağdaşı Meclislerle (Almanya, Avusturya, Rusya, Polonya) Karşılaştırılması / Hikmet Öksüz – Engin Çağdaş Bulut [s.383]

 

Milli Mücadeleden Cumhuriyet’e: Ankara’nın Başkent Oluş Süreci / Ayten Sezer Arığ [s.396]

 

Millî Mücadele’de Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması / Oğuz Aytepe [s.407]

 

Ankara’nın Başkent Oluşu / Nurhan Aydın [s.413]

 

Kültür Mirası Olarak Birinci Meclis Binasının Değerleri ve Anlamı / Gökçe Şimşek [s.432]

 

TBMM, Demokrasi ve Millî Egemenlik

 

Kuruluşunun 100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi / Mehmet Recai Kutan [s.440]

 

Egemenlik Ulusundur / Uluç Gürkan [s.448]

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Demokrasimizin ve Geleceğimizin Teminatıdır / Nevzat Pakdil [s.451]

 

Milli Egemenliğin Yüzüncü Yılı / Şevket Bülend Yahnici [s.454]

 

1.TBMM’de Hilafet ve Saltanat Meselesi Üzerine / Mustafa Oral [s.457]

 

Çok Partili Hayata Geçişte Ekonomik Kazanımlar ve Kayıplar / Suna Altan [s.468]

 

Milli Şef Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclislerinin Yapısı ve İşlevi (1939-1945) / Osman Akandere [s.476]

 

Türkiye’de Yaşanan Darbelerin Demokrasiye Etkisi / Nurhan Aydın – Salih Katarcı [s.490]

 

Osmanlı’dan Cumhuriyete Milli Egemenlik Kavramının Doğuşu ve Gelişimi / Fatma Acun [s.510]

 

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete Seçim Kültürü (1840-1920) / Kenan Olgun [s.519]

 

Türk Tarihinde Milli Hâkimiyet Fikrinin Tarihi Gelişimi / Fahri Maden [s.541]

 

Türkiye’de Kadın Hakları Tarihçesi ve İlk Siyasi Hak: Belediye Seçimlerinde İntihap (Seçme Seçilme) / Bengül Bolat [s.557]

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde İlk Kadın Milletvekilleri / Hatice Altunok – Muaz Ayhan Işık – Fatma Gül Gedikkaya [s.569]

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / Ümmügülsüm Candeğer [s.575]

 

Ulus Devletin Kuruluşu Sürecinde TBMM ve Hükümetin Yargı Yetkisi / Sinem Şirin [s.583]

 

Yeni Hükûmet Sistemi Bağlamında Yürütmenin Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması / Şeref İba [s.596]

 

Hürriyet Partisi (1955-1958) / Sibel Demirci [s.604]

2. Cilt

İklim Değişikliği Karşısında Tarım

 

Tarım ve Gıda’da Gelecek Perspektifi ve Çözüm Önerileri / Nevzat Birişik [s.7]

 

Çevre ve İklim Değişikliği Karşısında Tarım / Abdullah Baran [s.18]

 

İklim Değişikliği ve Gıda Kriziyle Mücadelede Bitkilerde CRISPR Teknolojisi Uygulaması / Çağla Sönmez [s.22]

 

Tarımda Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı

 

Etkin Su Yönetimi ve Gıda Güvencesi İlişkisi / Dursun Yıldız [s.28]

 

Türkiye’de Tarımın Su Ayak İzi / Tolga Pilevneli – Gökşen Çapar [s.33]

 

Su Kaynakları ve Sulama Teknolojilerinin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli / Dursun Büyüktaş – C. Karaca – K. Aydınşakir – R. Baştuğ – B. Ödemiş [s.39]

 

Türkiye’de Tarımsal Sulamada Elektrik Tüketimi / Hasan Hüseyin Öztürk [s.58]

 

Tuzlu / Atık Suların Tarımda Kullanım Olanakları ve Alınması Gereken Önlemler / Berkant Ödemiş – D. K. Candemir – C. Karaca – K. Aydınşakir – D. Büyüktaş [s.71]

 

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE Çalışmaları

 

Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü / Emine Kılavuz – İlhan Erdem [s.82]

 

Tarımda Dijital Dönüşüm ve Akıllı Makineler / Mehmet Metin Özgüven [s.105]

 

Küresel İklim Değişikliğine Karşı, Tarımdaki Çıkış Topraksız Tarım Olabilir mi? / Emel Eren – İ. Mirmahmutoğulları – M. Doğu – R. Kızılkaya [s.133]

 

Sürdürülebilir Gıda Değer Zinciri İçin Hasat Sonrası Yenilikçi İşleme Teknolojileri / Gül Akyürek Balta [s.142]

 

Toprak Özelliklerinin Belirlenmesinde Spektral Yansıma Değerlerinden Yararlanılması / Yücel Tekin [s.147]

 

Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği / Hasan Hüseyin Öztürk [s.155]

 

Türkiye Biyoyakıt Projeksiyonu / Mustafa Acar [s.174]

 

Tarımsal Mekanizasyon İçin Güç ve Enerji Tüketimi / Hasan Hüseyin Öztürk [s.186]

 

Toprak Yerine Geçen Katı Bitki Yetiştirme Ortamı Ar-Ge Çalışmaları / Bilge Akgün [s.201]

 

Kontrollü Ortamlarda Dikey Tarım Sistemi / Hasan Hüseyin Öztürk [s.211]

 

Türkiye Meyve ve Bağ Yetiştiriciliğinde Üretim Hedefleri ve Ar-Ge Çalışmalarının Önemi / Murat Şeker – A. Dardeniz – S. Polatöz – M. A. Gündoğdu – E. Şahin [s.231]

 

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği

 

Gıda Güvenliği / Mehmet Cömert [s.253]

 

Türkiye’de ve AB’de Gıda Güvenliği Uygulamaları / Nevzat Artık [s.267]

 

Milli Gıda Güvenliği ve Tarım Felsefesi / Mustafa İmir [s.288]

 

Türkiye’de Gıda Güvenliğinin Sürdürülebilirliği / Taylan Kıymaz [s.296]

 

Gıda Üzerine Ufuk Taraması / Mustafa Bayram [s.315]

 

Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik / Hasan Hüseyin Öztürk [s.325]

 

Tarım – Mimari İlişkisi ve Hayat

 

Ege’de Zeytincilik ve Kırsal Mimari Miras / Gökçe Şimşek [s.348]

 

Yaşlı ve Emeklilerin Sağlığı-Rehabilitasyonu ve Tarımsal Üretime Katkılarının Sağlanması / Mustafa Nevzat Şimşek [s.361]

 

Türk Tarım Tarihinden Kesitler

 

Şevket Arı ve Eserleri – Ziraat Tarihimizden Bir Efsanenin Hikâyesi / Ali Birinci [s.365]

 

Osmanlıdan Günümüze Zirai Eğitim / Hasan Soydan [s.392]

 

Türkiye Tarımının Öncü Kuruluşları; Devlet Ziraat İşletmeleri’nden TİGEM’e / Fahri Harmanşah [s.417]

 

Cumhuriyetin 15. Yılında Ziraat Vekâleti (tıpkı basım) / [s.425]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa